Adres


Schoutenstraat 109

Postbus 157

3770 AD Barneveld


Tel. 0342 - 414 923

Welkom

Welkom op de site van de Eben-Haëzerschool te Barneveld.

Onze school heeft de Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid als grondslag. De school gaat uit van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld.

De grondslag van de school werkt door in de keuzes die gemaakt worden voor onder meer de inrichting van het onderwijs.

De vier kernwaarden van de school zijn: liefde, afhankelijkheid, verantwoordelijkheid en vreemdelingschap.

De school telt ruim 700 leerlingen die verdeeld zijn over 29 reguliere groepen en 3 schakelgroepen. We werken met een team van ongeveer 85 medewerkers.

 

Wilt u meer informatie over onze school dan kunt u een schoolgids aanvragen via het contactformulier op deze site. 

 

Corona maatregelen - update 21 sep

Wat te doen bij ziekte van uw kind of ziekte in het gezin?

· Voor alle leerlingen geldt vanaf maandag 21 september dat zij bij verkoudheid en een snotneus gewoon naar school mogen. U hoeft uw kind bij aleen verkoudheid en een snotneus niet te laten testen.

· Uw kind mag echter niet naar school als: 

- uw kind ook koorts heeft;

kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD;

- er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus;

- in bovengenoemde gevallen is het belangrijk om uw kind te laten testen.

- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);

- in uw gezin er een volwassen gezinslid is met klachten die duiden op COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten).

 

Privacyverklaring bezoekers

Hier kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omgaan en deze beveiligen.

 

Inloggen

 

Personeel

     
 

Ouders

     
 

Leerlingen