Adres


Schoutenstraat 109

Postbus 157

3770 AD Barneveld


Tel. 0342 - 414 923

ANBI

Onze school staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie hierover vind u in het Anbi formulier Publicatieplicht en het Anbi beleidsplan.

Achtergrondinfo

Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs, omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek, als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.Per 1 januari 2014 moeten ANBI's aan meer regels voldoen dan tot nog toe het geval is. Ze moeten via een internetsite een aantal vaste gegevens bekend maken.

Klik hier voor het jaarverslag van 2021.

Inloggen

 

Personeel

     
 

Ouders

     
 

Leerlingen