Adres


Schoutenstraat 109

Postbus 157

3770 AD Barneveld


Tel. 0342 - 414 923

Ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige manier in beeld te brengen. De mogelijkheden van de school voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden in het OSP beschreven. Dat levert een beeld op van zowel de onderwijsinhoudelijke als de procesmatige en structurele kenmerken van de school op het niveau van basis- en extra ondersteuning.

In het OSP beschrijft de school welke ondersteuning zij nu kan realiseren. Daarnaast wordt ook beschreven hoe de school zich wil ontwikkelen. De omschrijvingen in het OSP worden in handelingsgerichte termen gesteld.

Met het OSP kunnen samenwerkingsverbanden en besturen snel informatie verzamelen over de basisondersteuning, over de zorgzwaarte, over de deskundigheid, de voorzieningen en over de eventuele extra ondersteuningsmogelijkheden van hun scholen. Ze krijgen daarmee zicht op de overdekking van het zorgaanbod binnen de eigen regio.

Naam van de school:

Eben-Haëzerschool

Brinnummer:

06 JP

Postadres:

Postbus 157, 3770 AD Barneveld

Locatie:

Schoutenstraat 109, 3771 CH Barneveld

Soort onderwijs:

basisonderwijs

Samenwerkingsverband:

PO landelijk reformatorisch SWV (PO0001); Regio Ede

Datum vaststelling profiel:

November 2020

Om het volledige document te downloaden, klik hier.

Inloggen

 

Personeel

     
 

Ouders

     
 

Leerlingen