Adres


Schoutenstraat 109

Postbus 157

3770 AD Barneveld


Tel. 0342 - 414 923

Gesprekskring: Schouder aan Schouder

Wat te doen met je chaotische puber die nooit toekomt aan het maken van huiswerk? Of je kleuter die ’s ochtends niet vooruit te branden is? Het zijn meestal zulke alledaagse momenten waarbij je als ouder keuzes moet gaan maken. Hoe maak je deze keuzes dan? Speelt daar vooral je stemming een rol of komt het vanuit je overtuiging? Hoe doen andere ouders dat? Maar ook de andere kant delen we graag: Van welke momenten in je gezin geniet je het meest? 
 
De gespreksonderwerpen
Dit soort vragen en gedachten bespreken we op de kringen van Schouder aan Schouder. We zoeken naar Bijbelse antwoorden in de opvoeding van onze kinderen. Aan de orde komen onderwerpen als gewetensvorming, het geven en ontvangen van liefde, het omgaan met boosheid en het corrigeren en motiveren van kinderen. Daarnaast is er ruimte jouw vragen en onderwerpen in te brengen, om tips te delen, samen te overleggen, of samen te zoeken naar oplossingen.  
 
Schouder aan Schouder
Je kijkt op een ontspannen manier naar de dagelijkse opvoeding en denkt erover na om die bewuster vorm te geven. De verschillende karakters en ervaringen van de kringleden geven een boeiend gesprek. Je ervaart steun doordat anderen de situatie herkennen, meedenken over een oplossing en praktische tips geven. Je voelt dat je niet alleen staat, maar juist schouder aan schouder. Dit geeft positieve energie voor het hele gezin!
 
Voor moeder
Zo’n zes keer per jaar heb je als kring een gezellige en leerzame gespreksmorgen waarbij allerlei onderwerpen worden besproken aan de hand van boekjes.  
De ingebrachte en geanonimiseerde casussen leveren mooie gesprekken op en bieden de mogelijkheid opvoedingservaringen uit te wisselen. De kringen vinden DV plaats op de tweede woensdag of donderdag van de maand van 9:00 tot 11:00 uur (of van 20:00 tot 22:00 uur, in overleg eventueel op een andere avond). 
 
Voor de kleine kinderen is oppas aanwezig. 
 
Voor vader
Jaarlijks zijn er drie avonden waarop de opvoedingsvragen met vaders onderling gedeeld worden. Elke avond heeft eigen thema of aanpak. Vooral niet te theoretisch, we zoeken met elkaar vooral hoe we de kennis in onze gezinnen kunnen toepassen. Daarom is er alle ruimte om eigen praktijksituaties binnen een vertrouwde omgeving met elkaar te delen. De bijeenkomsten in de personeelskamer van de school plannen we in onderling overleg en duren van 20:00 tot 22:00 uur.
 
Voor vader én moeder
Voor vaders en moeders samen is er de mogelijkheid om de gesprekskringen in de avonduren te volgen. In overleg kijken we of dit 3 of 6 avonden zullen zijn. 
 
Wil je deelnemen aan de kringen of heb je vragen, mail dan naar SaS@ehb.nu, bel of app met 0342-493054/ 0626268961
 
De gesprekskringen zijn voor ouders en worden geleid door de ouders; Wim van Dijk, Gerda de Korte, Gerda van Nifterik en Gerrine van de Woestijne.
 

Inloggen

 

Personeel

     
 

Ouders

     
 

Leerlingen